MENU

Publicatie SalarisMagazine: Belangrijkste rechten van
de ondernemingsraad
02-01-2017

Bron: SalarisMagazine januari 2017.

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een ondernemer die een bedrijf in stand houdt waarin ten minste 50 personen werkzaam zijn, verplicht om een ondernemingsraad (or) in te stellen. Dit kan ook het geval zijn bij minder dan 50 werkzame personen, als de cao daartoe verplicht. De or behartigt de belangen van het personeel en een onderneming. Om dit te kunnen doen beschikt hij over enkele rechten. Met welke rechten van de or moet de ondernemer precies rekening houden? In dit artikel worden de belangrijkste rechten toegelicht.

Klik op 'Download' op het gehele artikel te lezen.

© 2022 RWV