MENU

Reorganisatie en collectief ontslagrecht

Een succesvolle reorganisatie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Daarbij is niet alleen van belang dat de bedrijfseconomische omstandigheden goed in kaart worden gebracht. Minstens zo belangrijk is het nemen van een goede, weloverwogen beslissing over welke werknemers wel of niet voor ontslag moeten worden voorgedragen. In dit proces spelen diverse componenten een rol die meestal niet met elkaar stroken. Er moet een afweging worden gemaakt tussen het bedrijfsbelang, persoonlijke voorkeuren en de strenge regels waaraan moet worden voldaan.  

Als de moeilijke beslissingen zijn genomen, begint het lastige werk in feite pas echt. De werknemers moeten worden geïnformeerd en er moeten keuzes worden gemaakt over de beëindiging van de dienstverbanden. Ook moet  worden nagedacht over de financiële en sociale gevolgen voor de werknemers en over de (on)mogelijkheden die de werkgever heeft om die gevolgen te verzachten.  

Tijdens en na dit lastige proces moet het bedrijf wel doordraaien. Dit aspect mag niet uit het oog worden verloren. Zo zijn er beslissingen nodig over het doorwerken van de voor ontslag voorgedragen medewerkers. Tegelijkertijd moet worden nagedacht over het informeren en begeleiden van de medewerkers die niet worden ontslagen. Ook zij beleven namelijk vaak een onzekere tijd. 

Een succesvolle reorganisatie valt of staat met goede advisering en een zorgvuldige voorbereiding. RWV Advocaten heeft veel ervaring met het begeleiden van reorganisaties vanuit arbeidsrechtelijk perspectief. Wij beschikken over deskundige arbeidsrechtspecialisten die zowel werkgever als werknemer tijdens dit traject kan begeleiden. 

© 2017 RWV