MENU

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt de gemeente de mogelijkheid om meer grip op de grondmarkt te krijgen. Door het vestigen van een voorkeursrecht bent u als eigenaar namelijk verplicht om de grond in geval van verkoop eerst bij de gemeente te koop aan te bieden. 

Hiermee proberen gemeenten, provincies en het rijk bij de uitvoering van ruimtelijk beleid de inzichtelijkheid van de grondmarkt te vergroten en prijsopdrijving door speculatie te voorkomen. 

De verkoopprijs komt tot stand door overleg tussen u als eigenaar en de desbetreffende overheid. Lukt het niet om samen tot overeenstemming te komen, dan zal de rechter op advies van deskundigen de prijs bepalen. Hierbij zal hij de zogeheten 'verkeerswaarde' van de grond bepalen. Dit is de prijs die in het vrije verkeer tussen een redelijk handelende eigenaar en een redelijk handelende koper tot stand zou komen. 

Als de gemeente, de provincie of het rijk (afhankelijk van wie het voorkeursrecht vestigde) de grond niet wil kopen of de beslistermijn van acht weken na aanbieding door u als eigenaar heeft overschreden, staat het u gedurende drie jaar vrij om tot verkoop aan derden over te gaan. 

Is er een voorkeursrecht op uw grond gevestigd? 

RWV Advocaten geeft u advies en staat u juridisch bij bij de totstandkoming van de koopovereenkomst en verkoopprijs.

© 2021 RWV