MENU

Letselschade werkgevers

Ook als werkgever kun je met letselschade worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Veelal zullen dergelijke situaties door je AVB-verzekering worden gedekt en afgehandeld. Het komt echter ook voor dat een dergelijke verzekering geen dekking biedt en je dus zelf de discussie over aansprakelijkheid en schade moet aangaan. Ook komt het voor dat er discussie  bestaat over de verzekeringsdekking. In beide situaties zijn wij je graag van dienst.

Raakt een van je werknemers arbeidsongeschikt door toedoen van een ander, dan zal je deze medewerker tijdens de eerste twee jaar van ziekte zijn loon moeten doorbetalen. Wist je dat je in dat geval de (netto) loonschade die je lijdt kunt verhalen op de aansprakelijke schadeveroorzakende partij? Lees meer over loonsomschade.

© 2022 RWV