MENU

Letselschade werkgevers

Ook als werkgever kunt u met letselschade worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Veelal zullen dergelijke situaties door uw AVB-verzekering worden gedekt en afgehandeld. Het komt echter ook voor dat een dergelijke verzekering geen dekking biedt en u dus zelf de discussie over aansprakelijkheid en schade moet aangaan. Ook komt het voor dat er discussie  bestaat over de verzekeringsdekking. In beide situaties zijn wij u graag van dienst.

Raakt een van uw werknemers arbeidsongeschikt door toedoen van een ander, dan zal u deze medewerker tijdens de eerste twee jaar van ziekte zijn loon moeten doorbetalen. Wist u dat u in dat geval de (netto) loonschade die u lijdt kunt verhalen op de aansprakelijke schadeveroorzakende partij? Lees meer over loonsomschade.

© 2021 RWV