MENU

Franchise

Franchising is een samenwerking tussen zelfstandige ondernemingen. De franchisegever laat jouw als franchisenemer tegen een vergoeding gebruikmaken van commerciële instrumenten, producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn de

 • handelsnaam,
 • merknaam,
 • reclame,
 • inrichting, en
 • formule.

Franchiseovereenkomst

Franchising is niet wettelijk geregeld. De franchiseovereenkomst dient evenwel in overeenstemming te zijn met Europese en nationale wetgeving. 

Het is uiterst belangrijk dat de franchiseovereenkomst aansluit op jouw situatie. Als de formuleringen in de overeenkomst te algemeen zijn, kan dit leiden tot onduidelijkheden. Een standaardovereenkomst bestaat niet. 

Het is bij een franchiseovereenkomst belangrijk dat de looptijd lang genoeg is, zodat je als franchisenemer genoeg tijd hebt om jouw investeringen terug te verdienen. Daarnaast is het belangrijk om in de overeenkomst de volgende onderdelen op te nemen:

 • winkelformule en de gebruiksrechten
 • de diensten die de franchisegever verleent aan jou als franchisenemer
 • de vergoeding die jij als franchisenemer bent verschuldigd
 • de duur van de overeenkomst
 • industriële en intellectuele eigendommen
 • geheimhoudingsplicht en het concurrentiebeding
 • verzekeringen
 • beëindiging van de overeenkomst
 • geschillenbeslechting.

De franchiseovereenkomst wordt vaak verder uitgewerkt in een handboek waarin een nadere invulling wordt gegeven aan de overeenkomst. Het is ook niet ongebruikelijk om een voorovereenkomst te sluiten.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Ben je geïnteresseerd in het opstellen van een franchiseovereenkomst? Of wil je als franchisenemer weten wat jouw rechten zijn? Of ben je juist franchisegever en heb je advies nodig? Neem contact op met een van de advocaten ondernemingsrecht. Wij helpen je graag verder. 

© 2022 RWV