MENU

Franchise

Franchising is een samenwerking tussen zelfstandige ondernemingen. De franchisegever laat de franchisenemer tegen een vergoeding gebruikmaken van commerciële instrumenten, producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn de handelsnaam, merknaam, reclame, inrichting en formule.

Franchising is niet wettelijk geregeld. De franchiseovereenkomst dient evenwel in overeenstemming te zijn met Europese en nationale wetgeving.

Het is uiterst belangrijk dat de franchiseovereenkomst aansluit op uw situatie. Als de formuleringen in de overeenkomst te algemeen zijn, kan dit leiden tot onduidelijkheden. Een standaardovereenkomst bestaat niet. 

Het is bij een franchiseovereenkomst belangrijk dat de looptijd lang genoeg is, zodat de franchisenemer genoeg tijd heeft om zijn investeringen terug te verdienen. Daarnaast is het belangrijk om in de overeenkomst de volgende onderdelen op te nemen:

  • Winkelformule en de gebruiksrechten
  • De diensten die de franchisegever verleent aan de franchisenemer
  • De vergoeding die de franchisenemer is verschuldigd
  • De duur van de overeenkomst
  • Industriële en intellectuele eigendommen
  • geheimhoudingsplicht en het concurrentiebeding
  • verzekeringen
  • beëindiging van de overeenkomst
  • geschillenbeslechting.

De franchiseovereenkomst wordt vaak verder uitgewerkt in een handboek waarin een nadere invulling wordt gegeven aan de overeenkomst. Partijen sluiten vaak ook een voorovereenkomst.

Bent u geïnteresseerd in het opstellen van een franchiseovereenkomst? Of bent u een franchisegever of een franchisenemer en wilt weten wat uw rechten zijn? Neem dan contact op met een van de advocaten van de sectie Ondernemingsrecht. Wij helpen u graag verder.

Uw doel, ons doel!

© 2022 RWV