MENU

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de activa en passiva van de ene onderneming overgedragen aan een andere onderneming. “In ruil” ontvangt de overdragende vennootschap vaak aandelen in de verkrijgende vennootschap.

Synoniemen

Overgang van Onderneming, overdracht van onderneming, bedrijfsovernameSpecialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV