Bij een bedrijfsfusie worden de activa en passiva van de ene onderneming overgedragen aan een andere onderneming. “In ruil” ontvangt de overdragende vennootschap vaak aandelen in de verkrijgende vennootschap.