MENU

Garanties

Garanties zijn verklaringen waarmee koper/verkoper aangeeft ergens voor in te staan/ ergens een waarborg voor geeft.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV