Garanties zijn verklaringen waarmee koper/verkoper aangeeft ergens voor in te staan/ ergens een waarborg voor geeft.