Aandelenfusie is de overdracht van aandelen in een vennootschap aan een andere vennootschap. “In ruil” ontvangt de overdragende vennootschap vaak aandelen in de verkrijgende vennootschap.