De balansdatum is de datum waarop de balans is opgemaakt.