Een overeenkomst waarin de bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen (indien de begunstigde daar aanspraak op maakt) heet een Bankgarantie.