De datum vanaf welk moment de onderneming voor rekening en risico van de koper komt wordt ook wel de effectieve datum genoemd.