Een fiscale eenheid doet zich voor in situaties waarbij meerdere belastingplichtigen voor een bepaalde belastingsoort als één belastingplichtig lichaam worden beschouwd.