Een fusie is het samengaan van ondernemingen die voorheen zelfstandig opereerde tot één nieuwe rechtspersoon. Ook verenigingen kunnen fuseren.