De periode tussen (het ondertekenen van) de verkoopovereenkomst en de overdrachtsdatum wordt ook wel de interim periode genoemd.