Een jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een onderneming, wat bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop