Een juridische fusie is het (door een notariële akte van fusie) samenvoegen van de vermogens van twee of meer rechtspersonen tot één vermogen. Er is sprake van één of meer verdwijnende rechtspersonen en één verkrijgende rechtspersoon.