Het splitsen van één vermogen in twee of meer afzonderlijke vermogens wordt een juridische splitsing genoemd. De rechtspersoon waarvan het vermogen wordt gesplitst, houdt na de splitsing op te bestaan.