Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas (volledig) in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis, de voorwaarde, zich voordoet.