Een vaste verkoopprijs is een vooraf vastgestelde koopprijs die niet (achteraf) wordt beïnvloed door variabele aspecten als bijvoorbeeld omzet en winst.