Een verbonden persoon is met betrekking tot een persoon of vennootschap (i) elke dochtermaatschappij (als bedoeld in artikel 2:24a BW) van die persoon of vennootschap; (ii) elke persoon of vennootschap waarvan die persoon of vennootschap een dochtermaatschappij is en elke andere persoon of vennootschap die van de eerstbedoelde persoon of vennootschap een dochtermaatschappij is; (iii) elke persoon of vennootschap waarin zeggenschapsrechten worden gehouden; en (iv) indien het een natuurlijk persoon betreft, diens echtgenoot, geregistreerd partner en/of elke bloed- of aanverwant in de eerste graad, alsmede de hiervoor onder (i), (ii) en (iii) genoemde personen of vennootschappen ten aanzien van een dergelijk familielid.