Voorwaarden aanvragen faillissement

Voor het aanvragen van het faillissement, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • de ondernemer moet gestopt zijn met het betalen van haar schulden;
  • er zijn twee of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan ten minste één schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is verstreken).

Hoe een faillissement te voorkomen?

Hoewel faillissement soms onvermijdelijk is, zijn er vaak manieren om het te voorkomen. Vroegtijdige herkenning van financiële problemen is cruciaal. Door de signalen van financiële problemen te herkennen, kun je maatregelen nemen voordat het te laat is. Werk vervolgens een effectief herstructureringsplan uit om je bedrijf weer op het juiste spoor te krijgen. Dit kan inhouden dat je kosten verlaagt, activa verkoopt of nieuwe financiering zoekt. Soms kan door middel van een akkoord met schuldeisers een faillissement worden voorkomen. Tegenwoordig kan zelfs een WHOA-procedure worden ingezet waardoor bepaalde schuldeisers verplicht kunnen worden om mee te gaan in een akoord.

Risico's bij een faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid en 
continuïteit overige vennootschappen

Bestuurdersaansprakelijkheid 

Wanneer een faillissement onafwendbaar lijkt, loop je als bestuurder het risico om later door de curator aansprakelijk te worden gesteld. Het is daarom uiterst belangrijk dat je begrijpt welke handelingen je als bestuurder van het bedrijf nog wel en juist niet meer mag verrichten.

  • Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om bepaalde schuldeisers te bevoordelen of verplichtingen aan te gaan die de onderneming niet meer kan nakomen.
  • Het is – om eventuele persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen – noodzakelijk om (tijdig) een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst te doen.

Continuïteit overige vennootschappen

Daarnaast is het binnen een groep van bedrijven cruciaal om te begrijpen wat de gevolgen zijn van het faillissement van één van de vennootschappen voor de andere vennootschappen. Is er bijvoorbeeld sprake van een fiscale eenheid? En hoe zit het met onderlinge rekening-courantvorderingen?

Het belang van deskundige bijstand

Ondanks de kosten is het niet alleen waardevol, maar vaak noodzakelijk om een deskundige advocaat te betrekken in deze procedure. Een ervaren advocaat navigeert je door het complexe proces van faillissement, verdedigt je rechten en belangen en adviseert je over de beste stappen om te nemen.

wat klanten over ons zeggen

Dankzij Harjo Bakker en Kelly Verheij hebben wij op tijd gekozen voor een faillissement. Het was geen gemakkelijke keuze, maar uiteindelijk voor zowel het bedrijf als het personeel wel de beste keuze. Door hen wisten wij precies wat wij in deze lastige situatie moesten doen. Lees meer

Penny BuurmanBuurman & Buurman

Waarom onze insolventierecht advocaten inschakelen?

In tijden van financiële onzekerheid wil je iemand aan je zijde die verstand van zaken heeft. Onze advocaten hebben een diepgaande kennis van ondernemingsrecht en faillissementsprocedures.

Wij kunnen je ondersteunen en begeleiden bij elke stap; van het proberen te voorkomen van een faillissement tot het beperken van de gevolgen als een faillissement onvermijdelijk is. Door onze deskundige hulp in te roepen, kun je het risico op verdere financiële schade minimaliseren en de kansen op een succesvol herstel maximaliseren.

Misschien ook interessant voor jou?