Voor u als kopende partij is het niet altijd duidelijk of het verstandig is om te investeren in het bedrijf dat u wilt overnemen. Om hier een beter beeld van te krijgen, wordt een due diligence-onderzoek gedaan. Bij de due diligence wordt er in uw opdracht een ‘boekenonderzoek’ gedaan bij de verkoper. 

De informatie-uitwisseling bij due diligence

Bij de due diligence speelt de uitwisseling van informatie tussen u en verkoper een grote rol. U heeft als koper een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht . 

Uw onderzoeksplicht houdt in dat u niet blindelings kunt afgaan op de mededelingen van de verkoper. U dient ook zelf naar relevante informatie op zoek te gaan. De verkoper heeft wel zelf de plicht om relevante informatie aan u te melden zodat u de risico’s in kaart kunt brengen. Dit betekent echter niet dat de verkoper ook meteen alle vuile was buiten moet hangen. 

Verschillende soorten due diligence

Binnen het due diligence-onderzoek door u als koper zijn verschillende varianten te onderscheiden.

Preliminary due diligence

Als u als koper in een vroege fase geïnteresseerd bent in een overname van een bedrijf kunt u een preliminary due diligence uitvoeren. Dit oriënterend onderzoek doet u aan de hand van (vaak) beperkte informatie, bijvoorbeeld uit een door de verkoper beschikbaar gesteld informatiememorandum.

Investigative due diligence

Een investigative due diligence is het onderzoek dat men doorgaans bedoelt wanneer wordt gesproken over due diligence. Dit is het onderzoek dat u als beoogde koper uitvoert in de fase vóór het sluiten van een definitieve overeenkomst. Op basis van de uitkomst hiervan besluit u om de overname al dan niet door te zetten.

Confirmatory due diligence

Contrasterend met een investigative due diligence is een confirmatory due diligence. Hierbij heeft u – in de meeste gevallen – al een definitieve overeenkomst gesloten met de verkoper op het moment dat het onderzoek plaatsvindt. Bevalt het resultaat van het onderzoek u niet, dan kunt u de overeenkomst ontbinden of niet uitvoeren.

Nog geen geheimhoudingsovereenkomst getekend? Doe het alsnog

Gedurende het due diligence-onderzoek komt u in aanraking met vertrouwelijke informatie van of over het bedrijf dat u wilt overnemen. Logischerwijs wil de verkoper niet dat deze informatie wordt misbruikt/gebruikt of met andere partijen wordt gedeeld. Als de geheimhoudingsovereenkomst niet reeds in het kader van de informatie-uitwisseling door u is opgesteld en ondertekend, dan wel als beding in de intentieovereenkomst tussen u beiden is overeengekomen, dan is het verstandig om voorafgaand aan het starten van het due diligence-onderzoek alsnog door een advocaat of jurist een geheimhoudingsovereenkomst op te laten stellen en deze allebei te ondertekenen.

Meer weten over due diligence? Neem contact op

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere overname experts als u meer wilt weten due diligence.

Download het complete bedrijfsovername stappenplan 

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige bedrijfsovername stappenplan.

Download stappenplan