Bij bedrijfsbeëindiging wegens uw pensionering, overlijden, ziekte of gebreken moet u als werkgever in principe in korte tijd aan alle medewerkers een transitievergoeding betalen. Dit heeft een grote financiële impact. Vooral voor kleine werkgevers. Om die reden is dan ook voor hen een compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging in het leven geroepen. Heeft u te maken met een bedrijfsbeëindiging, bepaal of u in aanmerking komt voor compensatie!

De transitievergoeding, hoe zit het ook alweer?

Kort samengevat, dient u als werkgever een transitievergoeding te betalen aan de werknemer wanneer op uw initiatief de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt beëindigd. Dus ook bij een bedrijfsbeëindiging wegens uw pensionering, overlijden of ziekte. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3de bruto maandsalaris per jaar dienstverband en pro rata voor een gedeelte van een jaar.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Sinds 1 april 2020 is het al mogelijk om bij het UWV compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die is betaald aan een langdurig zieke werknemer met wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Volgend jaar wordt hier een nieuwe compensatieregeling aan toegevoegd. Namelijk de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging. Deze tweede compensatieregeling zal op drie situaties zien:

 1. Bedrijfsbeëindiging wegens uw pensionering (ingangsdatum 1 januari 2021);
 2. Bedrijfsbeëindiging wegens uw overlijden (ingangsdatum 1 januari 2021); en
 3. Bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van u als werkgever (ingangsdatum nog onbekend).

Beoogd was om de gehele compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Onlangs heeft de minister echter aangekondigd dat het nog niet mogelijk is om de compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van u als werkgever (situatie 3) in werking te laten treden. De mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor de betaalde transitievergoeding bij een bedrijfsbeëindiging wegens uw pensionering of overlijden (situatie 1 en 2) treedt wel in werking per 1 januari 2021.

Voorwaarden voor compensatie bij bedrijfsbeëindiging van een klein bedrijf

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding zijn:

 • Voor in ieder geval één werknemer heeft het UWV toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens de bedrijfsbeëindiging. Als het UWV geen toestemming heeft gegeven, moet de arbeidsovereenkomst zijn ontbonden door de kantonrechter wegens de bedrijfsbeëindiging;
 • De arbeidsovereenkomst van de werknemer is beëindigd, omdat als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming door uw pensionering of overlijden de arbeidsplaats is vervallen;
 • U bent een kleine werkgever. Dit betekent dat u gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in het jaar vóór de ontslagvergunning;
 • Bij pensioen geldt dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt of bereikt binnen 6 maanden na indiening van de ontslagaanvraag bij het UWV;
 • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen binnen 12 maanden na uw overlijden een ontslagaanvraag moeten hebben gedaan bij het UWV;
 • De transitievergoeding is op of na 1 januari 2021 betaald;
 • De transitievergoeding is betaald binnen 9 maanden na de datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

N.B. de definitieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op een compensatie van de transitievergoeding zijn nog niet gepubliceerd.

Heeft u de aanvraag voor de compensatie gedaan? Dan neemt het UWV in principe binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Hoogte compensatie transitievergoeding

Hoe hoog de compensatie is die u aan kunt vragen bij het UWV is afhankelijk van de volgende bedragen:

 • De bruto transitievergoeding die u heeft betaald op of na 1 januari 2021.
 • De transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband.

De compensatie kan lager zijn dan de door u betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling hanteert het UWV namelijk een aantal voorwaarden.

Meer weten over de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging?

Heeft u nog vragen over de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging? Of over de compensatieregeling voor de transitievergoeding die is betaald aan een langdurig zieke werknemer met wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd? Of over de transitievergoeding in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten. Wij helpen u graag verder.