Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan vanwege disfunctioneren, dan heeft u in het algemeen een schriftelijk (of elektronisch) dossier nodig waarin de ongeschiktheid vastligt.  Daaruit moet dan bovendien blijken dat de werknemer op tijd is ingelicht en voldoende kans op verbetering heeft gekregen. Dat u als werkgever daarbij heeft geholpen én er geen andere, meer passende functie voor de werknemer is.  

Bewijsrecht van toepassing

U moet als werkgever de feiten en omstandigheden voor het ontslagverzoek weergeven en zo nodig bewijzen. Daarbij is het voldoende dat de rechter die stellingen aannemelijk vindt. Het bewijs kan onder meer worden geleverd door getuigen.

De werknemer kan de verwijten uiteraard weerleggen. Doet de werknemer dit naar behoren, dan kan de rechter de werknemer toelaten dat verweer te bewijzen c.q. aannemelijk te maken.

Onderzoek naar disfunctioneren

Op basis van de vastgestelde feiten en omstandigheden onderzoekt de rechter of de werknemer daadwerkelijk kan worden ontslagen. Daarbij is van belang dat de Hoge Raad heeft bepaald dat u als werkgever een zekere beoordelingsruimte heeft. Ofwel: het is in eerste instantie aan u om te beoordelen of de werknemer nog voldoet aan de eisen die aan een functie worden gesteld. De rechter bekijkt daarbij of u in redelijkheid tot dat oordeel heeft kunnen komen.  

Communiceer! En vooral schriftelijk!

Dit betekent dat u er als werkgever goed aan doet om met iedere werknemer periodiek, duidelijk en schriftelijk of per mail te communiceren over wat van die werknemer wordt verwacht. En over wat u in dat verband aan feitelijk gedrag bij de werknemer waarneemt.

De eisen waar de werknemer aan moet voldoen, volgen uiteraard uit de functiebeschrijving. Maar u kunt deze een dynamisch karakter geven door (schriftelijk) te motiveren welke nieuwe kennis en vaardigheden de veranderende tijd vereisen. En welk ander gedrag daar dan bij hoort.

Het is aan u om de werknemer daar actief bij te ondersteunen, bijvoorbeeld door het laten volgen van cursussen en het geven van voorlichting.

Wie daarover periodiek met de werknemer van gedachten wisselt en deze gesprekken schriftelijk of elektronisch vastlegt, doet aan een natuurlijke, stimulerende en voortdurende dossieropbouw. Waaruit vanzelf eventuele knelpunten blijken die dan snel en adequaat zijn aan te pakken.  

Meer informatie over disfunctioneren en dossieropbouw?

Heeft u een werknemer die niet naar behoren functioneert en wilt u weten hoe u een goed dossier opbouwt? Neem gerust contact met mij op of een van de overige arbeidsrechtspecialisten van RWV