Als u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, dan moet u die werknemer tijdig en duidelijk op disfunctioneren wijzen. En die werknemer een redelijke mogelijkheid tot verbetering bieden.Maar wat is redelijk? En hoe moet zo’n verbeterplan eruitzien? Medio 2019 schreef de Hoge Raad daarvoor gezichtspunten uit.  

Het verbeterplan bij disfunctioneren

Welke hulp, ondersteuning en begeleiding van u als werkgever mag worden verwacht, is in het algemeen afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Daarbij spelen de volgende factoren een rol: 

  • Aard, inhoud en niveau van de functie
  • Ervaring en opleidingsniveau van de werknemer
  • Aard en omvang van uw bedrijf
  • Aard en mate van ongeschiktheid van de werknemer voor de functie
  • Duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment van in kennis stellen
  • Duur van het dienstverband
  • Wat er in het verleden ter verbetering is gedaan
  • Mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zichzelf inzet voor verbetering

Toegegeven: er is bij deze richtlijnen nog voldoende ruimte voor twijfel of eigen invulling. Maar het verbetertraject wint zeker aan overtuigingskracht als de inhoud daarvan uitdrukkelijk is afgestemd op de gezichtspunten van de Hoge Raad.

Neem die gezichtspunten dus over in het verbetertraject en motiveer waartoe ze in dit geval leiden. Vermeld ook de mening van de werknemer over het verbetertraject en wat u als werkgever in reactie daarop van de werknemer verwacht. 

Wat te doen bij weerstand van de werknemer?

In de praktijk komt het voor dat de werknemer zichzelf in het geheel niet herkent in uw kritiek. Dat de werknemer u zelfs van opzet beticht om hem onder druk te zetten.

Als u slim bent, beschrijft u in dat geval zo concreet en SMART mogelijk voorbeelden van het gestelde disfunctioneren. Van gedragingen van de werknemer die gelet op de inhoud van diens functie of op de policy van het bedrijf niet door de beugel kunnen.

U kunt daarbij aangeven dat uit de rechtspraak volgt dat u als werkgever een zekere beoordelingsvrijheid heeft als het gaat om het constateren van disfunctioneren. Waardoor het aan de werknemer is om uw waarneming, dat sprake is van onvoldoende functioneren, gemotiveerd te betwisten. En om concrete acties voor te stellen tot verbetering.

Reageert de werknemer daar niet of onvoldoende op, dan zal de rechter sneller overgaan tot ontslag. 

Meer informatie over het verbeterplan?

Heeft u een disfunctionerende werknemer waarvoor u een verbeterplan wilt opstellen of heeft u vragen over het verbeterplan in het algemeen, neem gerust contact met mij op of een van de overige arbeidsrechtspecialisten van RWV.

Tot slot

Een verbetertraject is als een spel met zelfbeschreven kaarten.

Wie voor de juiste troefkaart zorgt, oogst de meeste roem.