De Hoge Raad heeft op 8 november antwoord gegeven op de vragen over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. In lijn met het advies van de Advocaat-Generaal oordeelt de Hoge Raad dat de eis van ‘goed werkgeverschap’ meebrengt dat u als werkgever uw werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Als hoofdregel geldt dan ook dat u als werkgever gehouden bent in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van uw werknemer, onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding.

Uitzondering op de regel

Een uitzondering op deze hoofdregel is mogelijk als u als werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor uw werknemer.

Hoogte transitievergoeding

Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt dat in principe kan worden aangesloten bij hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop uw werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is.

Weten wat dit voor u als werkgever betekent?

Wilt u meer weten over de uitspraak van de Hoge Raad, over slapene dienstverbanden in het algemeen of wilt u weten wat dit voor u als werkgever betekent? Neem dan gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten.