De Wet werk en zekerheid (Wwz) bevat verschillende maatregelen die voor u als werkgever van belang zijn. Ronald Verheij en Claudia van Hunsel (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten) behandelen in verschillende webinars kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz. In dit webinar behandelen we de aanzegverplichting (per 1 januari 2015).