Dit is het eerste deel van drie webinars over de privacywetgeving. In dit webinar staat Nadine van der Slot stil bij de inhoud van de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp.

Elke werkgever ‘verwerkt’ persoonsgegevens van haar werknemers in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens. Dit heeft als gevolg dat de werkgever gehouden is de thans geldende privacywetgeving strikt na te leven en zorgvuldig om te gaan met deze gevoelige gegevens. Wanneer de organisatie hier niet of niet voldoende aan voldoet, riskeert zij een hoge boete.

Vanaf 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd die de bestaande regels rondom bescherming van de persoonsgegevens verder aanscherpt. In aanloop naar de AVG is het van belang om kritisch naar de onderneming te kijken en te beoordelen of en zo ja waar het beleid aangepast dient te worden.

In drie aparte webinars neemt Nadine van der Slot u mee in de wereld van de privacywetgeving.