Dit is deel 2 van 3 webinars over de privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 zal de huidige privacywet, oftewel de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp, plaats gaan maken voor de Algemene verordening gegevensbescherming AVG. In dit webinar legt Nadine van der Slot precies uit wat er wijzigt.

Elke werkgever ‘verwerkt’ persoonsgegevens van haar werknemers in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens. Dit heeft als gevolg dat de werkgever gehouden is de thans geldende privacywetgeving strikt na te leven en zorgvuldig om te gaan met deze gevoelige gegevens. Wanneer de organisatie hier niet of niet voldoende aan voldoet, riskeert zij een hoge boete.

Vanaf 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd die de bestaande regels rondom bescherming van de persoonsgegevens verder aanscherpt. In aanloop naar de AVG is het van belang om kritisch naar de onderneming te kijken en te beoordelen of en zo ja waar het beleid aangepast dient te worden.

In drie aparte webinars neemt Nadine van der Slot u mee in de wereld van de privacywetgeving.