Dit is het derde en daarmee laatste webinar. Een belangrijk onderdeel uit de Wet bescherming persoonsgegevens, ook wel bekend als de Wbp, en straks de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel de AVG genoemd, is nog onbesproken gelaten en komt in dit webinar aan bod. Het betreft de in januari 2016 ingevoerde meldplicht datalekken.

Elke werkgever ‘verwerkt’ persoonsgegevens van haar werknemers in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens. Dit heeft als gevolg dat de werkgever gehouden is de thans geldende privacywetgeving strikt na te leven en zorgvuldig om te gaan met deze gevoelige gegevens. Wanneer de organisatie hier niet of niet voldoende aan voldoet, riskeert zij een hoge boete.

Vanaf 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd die de bestaande regels rondom bescherming van de persoonsgegevens verder aanscherpt. In aanloop naar de AVG is het van belang om kritisch naar de onderneming te kijken en te beoordelen of en zo ja waar het beleid aangepast dient te worden.

In drie aparte webinars neemt Nadine van der Slot u mee in de wereld van de privacywetgeving.