De bank vraagt wel vaker naar de UBO (Ultimate Benifical Owner) van uw klanten. Daar hoeft u niet altijd aan te voldoen. De bank heeft pas recht op die informatie als het gaat om specifieke klanten, waarbij de bank een aanwijzing heeft dat hun dienstverlening wordt misbruikt voor het witwassen van geld. Krijgt u dit soort vragen, dan is specialistische hulp al snel noodzakelijk: voor u het weet zegt de bank de relatie met u op.

Heeft u een brief van de bank ontvangen met vragen over de UBO’s van uw klanten?

Mijn collega Jasper Schnezler schreef eerder een artikel over de lastige vragen van uw bank over de (herkomst van) betalingen van uw klanten.

Een lastig element daarbij is niet alleen dat de bank vaak vragen stelt over beleid dat zij jarenlang heeft goedgekeurd, maar ook dat uw bank vaak informatie opvraagt, waar zij helemaal geen recht op heeft. Zo mag de bank u als klant bevragen over de UBO van uw bedrijf, uw bedrijfsvoering en de herkomst van uw gelden: het zogeheten Know Your Client­ (KYC)- of Customer Due Diligence (CDD)-principe.

De bank mag echter niet standaard naar de UBO’s van al uw klanten vragen. Op die informatie hebben banken in principe geen recht. Bij een concrete aanleiding is dat anders: u moet immers uw bank helpen voorkomen dat zij (net als u) wordt misbruikt voor witwassen.

Welke informatie mag uw bank bij u opvragen?

De bank heeft bijvoorbeeld het recht om door te vragen als uw klanten bij herhaling niet zelf, maar via derden betalen, of betalen via bank(rekening)en in landen waar zij verder geen handel drijven.

Geeft u de bank dan geen, onvoldoende of een ‘onhandig’ antwoord, dan zegt de bank al snel de gehele relatie met u op, inclusief kredieten en rekening(en). Is dat eenmaal gebeurd, dan blijkt het ontzettend lastig – nog lastiger dan vóór dat moment – om een bankrekening elders te openen.

Voorkom de hoge kosten van een kort geding

Benadert u pas een gespecialiseerde advocaat op het moment dat de bank de klantrelatie met u opzegt, dan is de bank vaak niet meer bereid  om de bankrekening(en) vrijwillig open te houden. U zult dan al snel genoodzaakt zijn om een gespecialiseerde advocaat een (duur!) kort geding te laten starten.

Bovendien heeft u in dat stadium vaak informatie aan de bank verstrekt, waar de bank feitelijk geen recht op had. Deze informatie gebruikt zij nu tegen u.

Ontvangt u een brief met lastige ‘KYC/CDD’-vragen van de bank, dan adviseren wij u – en uw accountant, boekhouder en/of bedrijfsadviseur – dan ook om metéén contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.

Voorkomen is niet alleen beter dan genezen, het is ook een stuk goedkoper.

Stelt uw bank u verregaande vragen over de UBO’s van uw klanten? Neem tijdig contact op met het KYB-team!

Op onze website kunt u terecht voor meer informatie en publicaties over de UBO, de Wwft, KYC en CDD. Ook kunt u contact opnemen met het KYB-team. Zij adviseert - en zo nodig procedeert - over zaken waarin de bank de rekeningen en/of kredieten van haar klanten beëindigt.