Onlangs is er een akkoord bereikt over de nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten, die met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 juli 2023 en loopt tot 1 oktober 2024. Wat betekent deze nieuwe cao voor jou als werkgever?

Wat er aan de nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten voorafging

De werkgevers en vakbonden zijn al sinds april dit jaar met elkaar in overleg over een nieuwe cao voor de Groothandel Bloemen en Planten. In augustus is uiteindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt.

Dit onderhandelingsresultaat is ter stemming voorgelegd aan de leden van de betrokken vakbonden: CNV en FNV. Slechts met een kleine meerderheid hebben de leden van CNV vóór dit onderhandelingsresultaat gestemd. De leden van FNV stemden daarentegen met een kleine meerderheid tegen.

Als gevolg hiervan heeft FNV haar leden nogmaals geraadpleegd, maar dit leidde niet tot een andere uitkomst. Met als gevolg dat de cao nu alleen is getekend door CNV.  

De gemaakte afspraken in de nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten: cao verhoging en nieuwe loonschalen

Per 1 september 2023 worden de salarissen en de salarisschalen met € 100,- nominaal per maand verhoogd (voor parttimers naar rato).

Werknemers die onder de cao vallen, krijgen verder tweemaal een loonsverhoging. Per 1 januari 2024 een loonsverhoging van 2% en per 1 juli 2024 een loonsverhoging van 1%.

Ook worden per 1 januari 2024 nieuwe verhoogde salarisschalen ingevoerd. Bij de invoering van de nieuwe salarisschalen wordt het salaris van iedere werknemer opnieuw ingedeeld in de nieuwe salarisschalen. Is het salaris van de werknemer hoger dan het maximum van de salarisschaal, dan krijgt de werknemer voor het deel dat het maximum van de schaal overstijgt een persoonlijke toeslag (PT). Eventuele cao verhogingen moeten ook over deze PT worden toegekend.

Ook de leeftijdsschalen worden met 10 procentpunten verhoogd.

Verder wordt de eindejaarsuitkering in 2023 eenmalig verhoogd met € 100,- (voor parttimers naar rato).

Tot slot wordt de reiskostenvergoeding in drie stappen verhoogd naar 22 cent per kilometer. Totdat de fiscale vrijstelling is bereikt, kan bruto loon geruild worden tegen een netto onkostenvergoeding.

Cao groothandel bloemen en planten algemeen verbindend

Er zal nu een algemeenverbindendverklaring worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als en zodra de cao algemeen verbindend wordt verklaard, dan moeten alle bedrijven in de bloemen- en plantengroothandel de cao verplicht gaan toepassen.

Heb je vragen over de cao Groothandel Bloemen en Planten voor 2023 en 2024?

Nu de cao partijen zich algemeenverbindendverklaring tot doel hebben gesteld, is het goed daar alvast rekening mee te houden. Kijk nog eens goed naar de afspraken die je maakt en leg die eens naast de nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten. Uiteraard helpen wij daar graag mee.