Bron: SalarisMagazine oktober 2017.
 

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen binnen zijn bedrijf. In dit artikel wordt stilgestaan bij de taken, de deskundigheid en de positie van de preventiemedewerker. Oftewel wat moet de werkgever weten over de preventiemedewerker?