Ingeval van faillissement van een onderneming zal een curator - zeer uitzonderlijke situaties daargelaten - niet anders kunnen dan de werknemers te ontslaan. De loongarantieregeling treedt vervolgens in werking. Kort samengevat: het UWV neemt achterstallige lonen voor een periode van 13 weken op zich en keert het loon over de opzeggingsperiode van 4-6 weken uit.

Cherry picking

Als een onderneming failleert, geldt de wettelijke regeling “overgang van een onderneming” niet. Dit betekent dat een doorstartende partij kan kiezen welke werknemers hij een arbeidsovereenkomst aanbiedt (ook wel 'cherry picking' genoemd) en tegen welke voorwaarden. In het verleden werd veelal een tijdelijk contract aangeboden, zodat kon worden bekeken of de werknemer beviel en of er voldoende werk was.

Tegenwoordig treden werknemers vaker automatisch in dienst voor onbepaalde tijd

Echter, de doorstartende partij heeft ten aanzien van dit punt geen volledige vrijheid. Uit recente rechtspraak komt naar voren dat als een werknemer langer dan 3 jaren werkzaam was bij de failliete onderneming (en haar rechtsvoorgangers) of als de overeenkomst met de doorstartende partij de 4e arbeidsovereenkomst is, de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst komt bij de doorstartende partij. Dit is ook van toepassing bij doorstart op doorstart.

Wel dient te worden vermeld dat één en ander nog niet helemaal is uitgekristalliseerd in de rechtspraak.

Wat betekent dit nu voor werknemers en doorstarters?

Voor zowel betrokken werknemers als doorstarters is het van belang om hier rekening mee te houden.

De werknemer zal eerder geneigd zijn met een doorstartende partij mee te gaan, wanneer hij er van uit mag gaan dat hij voor onbepaalde tijd in dienst komt.

De doorstarter moet zijn keuze voor de werknemer goed (nog beter dan voorheen) voorbereiden omdat hij rekening moet houden met het bovenstaande en het dus lang niet altijd zo is dat hij na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afscheid van de werknemer kan nemen.

Meer informatie

De secties Insolventierecht en Arbeidsrecht zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en houden dit nauwlettend in de gaten. Mocht u met deze thematiek te maken hebben, aarzel niet om contact met mij of een van de specialisten insolventierecht of arbeidsrecht op te nemen.