Als u uw (familie)bedrijf wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken we graag voor u inzichtelijk. Eerder behandelden wij al de zesde stap in het stappenplan overname familiebedrijf: het onderhandelen vanuit verschillende disciplines. Heeft u deze stap doorlopen, dan bent u toe aan stap 7: de financiering.

Financieel plan is ook voor u van belang

Mogelijk staat u er niet direct bij stil, maar het is van belang dat u tijdig een overzichtelijk en realistisch financieel plan van de koper van uw bedrijf te zien krijgt. Het is namelijk niet meer vanzelfsprekend dat banken of private investeerders in alle gevallen bereid zijn een (gedeeltelijke) financiering te verschaffen. Door zeker te weten dat de financiering op orde is, voorkomt u betalingsproblemen bij de koper en kunt u zich concentreren op wat u zelf moet regelen.

Verschillende financieringsmethoden bij verkoop bedrijf

Naast financiering door de bank, kan de koper gebruik maken van alternatieve financiering. Zo valt te denken aan factoring. De koper draagt dan de door hem overgenomen debiteuren over aan een factoringmaatschappij, in ruil voor een (veelal) forse vergoeding.

Soms is een combinatie van verschillende financieringsmethoden mogelijk. Opties naast een (bancaire) lening en/of een ‘debiteurenfinanciering’ zijn crowdfunding of een micro/MKB-krediet. 

Bedenk wel dat de verschillende methoden ook verschillende risico’s met zich meebrengen, mogelijk ook voor u als verkoper.

Voorkom discussie bij een earn-out en leg afspraken goed vast

Het is denkbaar dat u als verkoper bereid bent om de koopsom te ontvangen in termijnen. Ook kunt u bijvoorbeeld met de koper afspreken dat (een deel van) de koopsom afhankelijk is van hoe de verkochte onderneming zich ontwikkelt. Een dergelijke regeling noemt men een ‘earn-out’.

De verschuldigdheid en hoogte van een earn-out wordt veelal gekoppeld aan bepaalde toekomstige en dus onzekere financiële factoren, zoals:

  • omzet,
  • brutomarge of
  • EBIT(DA) – de inkomsten vóór aftrek van rente en belastingen (en waardeverminderingen en afschrijvingen).

Ongeacht op welke grondslag het berust: een earn-out leidt bijna altijd tot discussie. Maak daarover dus duidelijke afspraken en leg dit goed vast. Ook een considerans bij de overeenkomst kan u daarbij helpen. Dit is een inleiding, met daarin de beweegredenen van u en de koper om de overeenkomst aan te gaan.

Al met al: de hulp van een jurist of advocaat is niet gratis, maar blijkt bij discussie later vaak ontzettend nuttig te zijn geweest.

De volgende stappen in het stappenplan overname 'Bedrijf verkopen'

Na stap 7 komen nog vijf stappen in het stappenplan die doorlopen dienen te worden. Deze worden behandeld in de hierop volgende artikelen.

Heeft u tussentijds vragen over de verkoop van uw (familie)bedrijf of bent u van plan om een bedrijf over te nemen? Neem gerust contact op met mij. Wij verzorgen uw overname van A tot Z!

Zo ga je voorbereid een overnametraject in.  

Download stappenplan bedrijf verkopen

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

Je kunt de 12 stappen op de website terugvinden en we hebben ze ook gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf verkopen' dat je kunt downloaden.