MENU

Medezeggenschapsrecht

Ben je in dienst bij een bedrijf waar meer dan 50 personen werkzaam zijn? Of ben je werkgever van ten minste 50 personen? Volgens de wet is een ondernemer die een bedrijf in stand houdt waarin ten minste 50 personen werkzaam zijn, verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Dit kan ook het geval zijn bij minder dan 50 werkzame personen, als de CAO daartoe verplicht.   

Welke rechten heeft een ondernemingsraad? De ondernemingsraad heeft bij bepaalde besluiten het recht om een rol te spelen in de besluitvorming. Het gaat dan vooral om besluiten die de rechten van de werknemers treffen.  

Adviesrecht ondernemingsraad

Er zijn ook besluiten die eerst aan de ondernemingsraad voor advies moeten worden voorgelegd. De ondernemingsraad heeft dan een adviesrecht. Denk hierbij aan belangrijke wijzigingen van de activiteiten en werkzaamheden.  

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Sommige besluiten mogen zelfs niet genomen worden zonder instemming van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft dan zelfs een instemmingsrecht. Het gaat dan om onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en functiewaardering. 

Personeelsvertegenwoordiging

Werknemers kunnen ook medezeggenschap uitoefenen in de besluitvorming van de onderneming door middel van een personeelsvertegenwoordiging. Deze heeft een beperkter recht dan de ondernemingsraad. Ondernemers met 10 tot 50 werknemers in dienst kunnen vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging opzetten. Vanaf 10 werknemers is dit verplicht, mits de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.  

Wat kunnen onze arbeidsrecht advocaten voor jou betekenen?

Voor zowel de ondernemer als de werknemers is het van belang om te weten welke rechten de werknemers hebben inzake de besluitvorming binnen de onderneming. Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan vooral contact met ons op.

© 2022 RWV