MENU

Medezeggenschapsrecht

Bent u in dienst bij een bedrijf waar meer dan 50 personen werkzaam zijn? Of bent u werkgever van ten minste 50 personen? Volgens de wet is een ondernemer die een bedrijf in stand houdt waarin ten minste 50 personen werkzaam zijn, verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. Dit kan ook het geval zijn bij minder dan 50 werkzame personen, als de CAO daartoe verplicht.   

Welke rechten heeft een ondernemingsraad? De ondernemingsraad heeft bij bepaalde besluiten het recht om een rol te spelen in de besluitvorming. Het gaat dan vooral om besluiten die de rechten van de werknemers treffen.  

Er zijn ook besluiten die eerst aan de ondernemingsraad voor advies moeten worden voorgelegd. De ondernemingsraad heeft dan een adviesrecht. Denk hierbij aan belangrijke wijzigingen van de activiteiten en werkzaamheden.  

Sommige besluiten mogen zelfs niet genomen worden zonder instemming van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft dan zelfs een instemmingsrecht. Het gaat dan om onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en functiewaardering. 

Werknemers kunnen ook medezeggenschap uitoefenen in de besluitvorming van de onderneming door middel van een personeelsvertegenwoordiging. Deze heeft een beperkter recht dan de ondernemingsraad. Ondernemers met 10 tot 50 werknemers in dienst kunnen vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging opzetten. Vanaf 10 werknemers is dit verplicht, mits de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.  

Voor zowel de ondernemer als de werknemers is het van belang om te weten welke rechten de werknemers hebben inzake de besluitvorming binnen de onderneming. Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact met ons op.

© 2022 RWV