MENU
Eigen bedrijf en scheiden

Ondernemer en scheiding

Een scheiding is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis en brengt altijd spanning, onzekerheid en onrust met zich mee. Voor u als ondernemer is de onzekerheid misschien nog wel groter. Wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik ga scheiden? Kan ik de alimentatie wel betalen? Hoe zorg ik dat de continuïteit van mijn onderneming niet in gevaar komt? Het is daarom van groot belang dat u zich goed laat adviseren, voor en tijdens de scheidingsprocedure. Voorkom onnodige tegenslagen en risico’s door tijdig hulp in te schakelen. 

Bent u voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd? 

Dan heeft uw partner recht op de helft van de waarde van uw onderneming. Maar wat is de waarde van uw onderneming, hoe wordt dit berekend als u gaat scheiden? Dit is onder andere afhankelijk van de vorm van uw onderneming. Een kleine eenmanszaak waarbij de omzet wordt gegenereerd door de inspanningen van de ondernemer, wordt bijvoorbeeld op een andere manier gewaardeerd dan een BV met veel werknemers, een grote winst en goede naam (goodwill). Als de verkeerde waarderingsgrondslag wordt aangehouden, kan dit grote gevolgen hebben voor u als ondernemer. Uw mogelijkheden om te ondernemen worden ingeperkt en de continuïteit van de onderneming kan in gevaar komen. Het is daarom belangrijk dat u een echtscheidingsadvocaat inschakelt met kennis over waarderingsmethodes, over de onderneming en die ervaring heeft met dergelijke kwesties. 

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd na 1 januari 2018?

Als u op of na 1 januari 2018 bent gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden, bent u gehuwd in de beperkte gemeenschap van goederen. Had u voor het huwelijk al een onderneming, dan blijft deze onderneming privé. Wel bent u op grond van de wet verplicht een redelijke vergoeding aan de gemeenschap te voldoen. Maar wat is een redelijke vergoeding en hoe wordt bij een scheiding bepaald of u zich aan deze wettelijke verplichting hebt gehouden? 

Dat uw onderneming privé blijft, houdt voor een ondernemer met een eenmanszaak niet in dat alle activa van de eenmanszaak ook privé zijn. Stel u beschikt over een auto van de zaak. Tijdens het huwelijk verkoopt u de auto, met de opbrengst kunt u een deel van uw nieuwe auto betalen. Het andere deel wordt betaald uit inkomen. Dit inkomen valt in de gemeenschap. Conclusie: de auto is deels met privévermogen betaald en deels met gemeenschapsgeld. Wat nu? Laat u goed adviseren over uw situatie en de risico’s die u loopt als u wilt gaan scheiden

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden?

Dat u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, betekent niet altijd dat het bedrijf buiten beeld blijft. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een verrekenbeding bent overeengekomen. In een verrekenbeding wordt vaak afgesproken om hetgeen er jaarlijks is gespaard (na betaling van de kosten van uw huishouding) aan het eind van het jaar te delen. In de praktijk wordt er vaak niet verrekend aan het einde van het jaar. De vraag is dan wat er alsnog verrekend moet worden als u gaat scheiden. De onderneming kan daarbij ook in beeld komen.

Hoe wilt u scheiden?

Er zijn globaal drie manieren om uw scheiding en de gevolgen daarvan te regelen.

Lees ook vooral het artikel 'Bent u ondernemer en wilt u scheiden? Kies de juiste weg en begeleiding'.

Alimentatie betalen?

Ook ten aanzien van de alimentatie geldt dat er specialistische kennis is vereist om tot een goede berekening te komen. Welke kosten van de kinderen kunt u dragen, kunt u ook in het levensonderhoud van uw ex-partner voorzien middels uw inkomen uit arbeid en vermogen? U moet voldoende ruimte krijgen om te kunnen ondernemen, om te kunnen ontwikkelen en innoveren. 

Bent u partner van de ondernemer?

Niet alleen de ondernemer zelf, maar ook als partner van een ondernemer hebt u groot belang bij deskundig advies. Wij denken graag met u mee. 

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Ondernemer en scheiden stappenplan

Denkt u erover om te gaan scheiden en wilt u meer informatie over de aanpak en de te nemen stappen? Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek

De echtscheidingsadvocaten van RWV staan vaak ondernemers bij bij hun scheiding. Wij weten wat uw zorgen zijn, lossen financiële vraagstukken voor u op en voorzien u van het beste advies. Wij werken, waar nodig, samen met uw accountant. Ons streven is u zo spoedig mogelijk inzicht te geven in uw toekomstige financiële situatie. 

Als u met onze echtscheidingsadvocaten wilt overleggen over de verschillende trajecten of als u meer informatie wenst over het verloop of de kosten van een echtscheidingsprocedure, dan bent u van harte welkom om kennis te komen maken. U kunt samen komen (om bijvoorbeeld de mogelijkheden van mediation te onderzoeken) of alleen, als u beiden een eigen advocaat in de arm neemt.  

U kunt zich telefonisch (071-7502205) aanmelden of gebruikmaken van onderstaand formulier. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij gebruiken deze tijd om u te informeren over het echtscheidingstraject

© 2022 RWV