MENU

Advies voor bedrijven in moeilijkheden

In september 2008 is de ergste wereldwijde economische crisis sinds de jaren 30 uitgebroken en is iedereen weer met de neus op de feiten gedrukt: recessie en krimp van een economie zijn helaas geen begrippen uit het verleden. Verder volgen de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Wat jarenlang een goed verdienmodel was, blijkt in korte tijd achterhaald te worden. Opzienbarende voorbeelden van het laatste zijn te vinden in de muziekindustrie (van LP naar CD en van Napster via I-tunes naar Spotify), telecom (Nokia – Apple) en fotografie (Kodak). Het is zaak voorbereid te zijn op marktveranderingen en snel te kunnen ingrijpen als het nodig is. Zoals men wel eens zegt: je hebt een paraplu liggen voor de tijd dat het regent. 

Als het tij tegenzit, is het zaak om snel en doeltreffend in te grijpen. Werkt het businessmodel nog? Zijn de oorzaken structureel of conjunctureel? Is de financiering op orde? Is de onderneming afhankelijk van kortlopend krediet? Wordt te weinig werk door te veel mensen verricht? Hoe zijn de contacten met banken, leveranciers en dergelijke? 

Als er niet (tijdig) wordt ingegrepen, kunnen later echt draconische maatregelen nodig zijn, zoals een surséance of een doorstart vanuit faillissement. Als niet tijdig of onvoldoende wordt ingegrepen, wordt je de regie uit handen genomen en is het een bank of een leverancier die de regie gaat overnemen.  

Onze insolventierecht advocaten kunnen je in noodsituaties goed bijstaan en weten snel te schakelen. Omdat de advocaten van de sectie Insolventierecht ook regelmatig als curator optreden, zijn zij uitermate geschikt je te helpen om een faillissement juist te voorkomen.

© 2022 RWV