MENU

Faillissementsaanvraag en faillissementsverweer

Soms kom je er met je debiteuren echt niet meer uit. Betalingen blijven uit. Wellicht heb je jouw debiteur een betalingsregeling aangeboden, waar hij zich vervolgens ook niet aan houdt. Op een gegeven moment houdt het echter op. 

Een mogelijkheid is het aanvragen van het faillissement van jouw debiteur. Een dergelijke aanvraag gebeurt aan de hand van een verzoekschrift, dat bij de rechtbank moet worden ingediend.
Een faillissement kan zowel voor rechtspersonen als natuurlijke personen worden aangevraagd. Een van de vereisten is dat jouw debiteur nog een andere schuldeiser heeft. Als je niet weet of er nog een andere schuldeiser is, kunnen onze advocaten proberen dit te achterhalen. 

Nadat jouw debiteur door de rechtbank in staat van faillissement is verklaard, kun je bij de benoemde curator je vordering indienen. Desgewenst nemen wij dit voor jou uit handen. De verdere ontwikkelingen in het faillissement volgen wij voor je op de voet. 

In het geval men juist jou in staat van faillissement wil laten verklaren, kunnen onze advocaten jou uiteraard ook bijstaan. Te denken valt aan het opstellen van een haalbare betalingsregeling of het voeren van verweer tijdens de zitting als de vordering van de aanvrager betwist wordt.

© 2022 RWV