MENU

Faillissementsaanvraag en faillissementsverweer

Soms komt u er met uw debiteuren echt niet meer uit. Betalingen blijven uit. Wellicht heeft u uw debiteur een betalingsregeling aangeboden, waar hij zich vervolgens ook niet aan houdt. Op een gegeven moment houdt het echter op. 

Een mogelijkheid is het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Een dergelijke aanvraag gebeurt aan de hand van een verzoekschrift, dat bij de rechtbank moet worden ingediend.
Een faillissement kan zowel voor rechtspersonen als natuurlijke personen worden aangevraagd. Een van de vereisten is dat uw debiteur nog een andere schuldeiser heeft. Als u niet weet of er nog een andere schuldeiser is, kunnen onze advocaten proberen dit te achterhalen. 

Nadat uw debiteur door de rechtbank in staat van faillissement is verklaard, kunt u bij de benoemde curator uw vordering indienen. Desgewenst nemen wij dit voor u uit handen.
De verdere ontwikkelingen in het faillissement volgen wij voor u op de voet. 

In het geval men juist u in staat van faillissement wil laten verklaren, kunnen onze advocaten u uiteraard ook bijstaan. Te denken valt aan het opstellen van een haalbare betalingsregeling of het voeren van verweer tijdens de zitting als de vordering van de aanvrager betwist wordt.

© 2022 RWV