MENU

Gegevensverwerking zieke werknemers

Regelmatig komt de vraag aan de orde wat de AVG betekent voor de verwerking van persoonsgegevens van een zieke werknemer. Wanneer een werknemer ziek is, dient u als werkgever in principe twee jaar lang het salaris van de werknemer door te betalen en wordt verwacht dat u zich inzet voor de re-integratie van de werknemer. Om te voldoen aan de loondoorbetalingsverplichting en de re-integratieverplichtingen, worden persoonsgegevens van de werknemer verwerkt. 

Gegevens over gezondheid werknemer extra beschermd onder de AVG

Bij de verwerking van deze persoonsgegevens, moet u rekening houden met de regels uit de AVG. Gegevens over de gezondheid van de werknemer zijn zeer privacygevoelig en worden daarom extra beschermd onder de AVG. Dit heeft tot gevolg dat u als werkgever niet alles mag vragen aan een zieke werknemer en de bedrijfsarts niet zomaar alle (gezondheids)gegevens met u mag delen. Ook geldt er een informatieverplichting richting de zieke werknemer, gelden er gebruikelijke bewaartermijnen en heeft de zieke werknemer op basis van de AVG verschillende rechten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over welke gegevens u wel of niet mag verzamelen van de zieke werknemer, wilt u weten of de bedrijfsarts gegevens van de werknemer mag delen met u, vraagt u zich af hoe lang u deze gegevens mag bewaren of wilt u bijvoorbeeld meer informatie over de rechten van de zieke werknemer voortvloeiende uit de AVG, neem dan gerust contact op met een van onze AVG-specialisten. 

© 2022 RWV