hoe zit het met de gegevensverwerking van zieke werknemers? 

Gegevens over de gezondheid van de werknemer zijn zeer privacygevoelig en worden daarom extra beschermd onder de AVG. Dit heeft tot gevolg dat je als werkgever niet alles mag vragen aan een zieke werknemer en de bedrijfsarts niet zomaar alle (gezondheids)gegevens met jou mag delen. Ook geldt er een informatieverplichting richting de zieke werknemer, gelden er gebruikelijke bewaartermijnen en heeft de zieke werknemer op basis van de AVG verschillende rechten.

Monitor jij je personeel?

Bij het monitoren van personeel worden ontzettend veel verschillende persoonsgegevens verwerkt. Dit brengt met zich mee dat bij het verwerken van die gegevens rekening moet worden gehouden met de regels uit de AVG. 

Wat betekent de AVG voor het sollicitatieproces?

Tijdens het sollicitatieproces worden vaak meerdere persoonsgegevens verzameld. Uiteraard via de door de sollicitanten zelf opgestuurde sollicitatiebrieven en cv’s, maar dit gebeurt ook op andere manieren. Hoe vaak worden sollicitanten niet gescreend, worden er aantekeningen gemaakt tijdens de sollicitatiegesprekken en vinden er keuringen of assessments plaats? Wat mag je wel en wat mag je niet vastleggen en wat zijn de bewaartermijnen?

Onze privacyrecht advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?