Het kan u als werkgever niet zijn ontgaan. Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (de WAB) van kracht. Deze wet heeft voor u als werkgever ook voordelen, zoals de lage WW-premie voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepcontract is. Om te profiteren van dit voordeel, moet u kunnen aantonen dat er sprake is van een vast contract. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u namelijk een WW-premie die aanzienlijk hoger is.

Administratieve eisen aan de lage WW-premie sinds de WAB

Tot 1 januari 2020 was de hoogte van de premie voor de werknemersverzekeringen deels afhankelijk van de sector waartoe uw onderneming behoort. Dit systeem van sectorindeling is per 1 januari 2020 van de baan. Wij schreven daar eerder al het artikel“Wat betekent de WAB voor de financiering van de WW” over.

In plaats daarvan betaalt u sinds 1 januari 2020 een lage premie van 2,94% voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepcontract is. Voor alle andere werknemers betaalt u een premie van maar liefst 7,94%. Dat scheelt dus aanzienlijk. 

Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst? Help!

Eind vorig jaar bleek toch dat er veel werkgevers waren die niet konden voldoen aan de schriftelijkheidseis. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na verloop van tijd stilzwijgend is omgezet naar een vast contract. Een werkgever en werknemer hebben daar simpelweg nooit bij stilgestaan. Of de situatie waarin überhaupt nooit een contract is opgesteld.

Kan er nog iets gedaan worden aan die situaties? 

Een addendum is vaak voldoende

In een eerder artikel lieten wij u weten dat in bovenstaande situaties kan worden volstaan met een addendum: een door beide partijen ondertekend document waaruit blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Vereist is dan wel dat de betreffende werknemer op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was. 

Tijd voor actie: u heeft tot 1 juli 2020!

We zijn alweer even onderweg in 2020, maar het is nog niet te laat om dit te regelen. U dient uiterlijk op 30 juni 2020 het vereiste addendum te laten ondertekenen door de werknemer en aan de loonadministratie toe te voegen. Let wel: dit geldt alleen voor werknemers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren (niet op oproepbasis).

Het is dus de hoogste tijd om dit te regelen als u dat nog niet heeft gedaan. 

En intussen?

Intussen mag u de lage WW-premie afdragen voor werknemers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren. Maar lukt het niet om vóór 1 juli 2020 het ondertekende addendum aan de loonadministratie toe te voegen, dan is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Uiteraard bespreken wij graag met u of een schriftelijk addendum noodzakelijk is en helpen wij graag bij het opstellen daarvan. 

Als u nog vragen heeft; neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtsadvocaten van RWV.