Het arbeidsrecht kent een aantal bijzondere bedingen. In dit webinar komt het proeftijdbeding aan bod.

Het proeftijdbeding is een schriftelijke afspraak tussen jou als werkgever en je werknemer. Het geeft jou en je werknemer de gelegenheid om gedurende een korte periode de werksituatie uit te proberen. Bevalt het niet, dan kun jij of je werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zolang de proeftijd niet is verstreken. Voor de opzegging is geen redelijke ontslaggrond vereist. Maar er mag geen sprake zijn van discriminatie.

Waar moet het proeftijdbeding aan voldoen? Wanneer is het proeftijdbeding rechtsgeldig? Arbeidsrechtadvocaat Ronald Verheij geeft in dit webinar antwoord op deze en andere vragen.

Overige webinars over de bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Kijk vooral ook naar de andere webinars. In deze webinars gaan Ronald Verheij en Kimberley Collée in op:

Meer weten over het proeftijdbeding?

Heb je na het kijken van dit webinar nog vragen over het proeftijdbeding of over een van de andere bijzondere bedingen in het arbeidsrecht? Neem gerust contact op met Ronald Verheij of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.