Het arbeidsrecht kent een aantal bijzondere bedingen. In dit webinar komt het nevenwerkzaamhedenbeding aan bod.

De Grondwet bepaalt dat een werknemer recht heeft op vrije arbeidskeuze. Dit recht geldt ook als iemand al in dienst is. In principe mag een werknemer dus nevenwerkzaamheden verrichten, tenzij jij en jouw werknemer hier andere afspraken over maken door bijvoorbeeld een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Hiermee voorkom je dat je werknemer nevenwerkzaamheden verricht naast zijn werk.

Maar waarom zou je als werkgever een nevenwerkzaamhedenbeding willen opnemen in de arbeidsovereenkomst? Wat neem je op in een nevenwerkzaamhedenbeding? En welke invloed heeft de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU op het nevenwerkzaamhedenbeding? In dit webinar geeft arbeidsrechtadvocaat Kimberley Collée antwoord op deze en andere vragen.

Overige webinars over de bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Kijk vooral ook naar de andere webinars. In deze webinars gaan Ronald Verheij en Kimberley Collée in op:

Meer weten over het nevenwerkzaamhedenbeding?

Heb je na het kijken van dit webinar nog vragen over het nevenwerkzaamhedenbeding of over een van de andere bijzondere bedingen in het arbeidsrecht? Neem gerust contact op met Kimberley Collée of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.