Het arbeidsrecht kent een aantal bijzondere bedingen. In dit webinar komt het boetebeding aan bod.

Aan een aantal bedingen kun je als werkgever bij overtreding van het beding een boete koppelen. Als jouw werknemer de afspraken in bijvoorbeeld een nevenwerkzaamhedenbeding, concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding niet nakomt of schendt, dan is hij een boete verschuldigd.

In dit webinar legt arbeidsrechtadvocaat Kimberley Collée uit aan welke vereisten een boeteding moet voldoen.

Overige webinars over de bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Kijk vooral ook naar de andere webinars. In deze webinars gaan Ronald Verheij en Kimberley Collée in op:

Meer weten over het boetebeding?

Heb je na het kijken van dit webinar nog vragen over het boetebeding of over een van de andere bijzondere bedingen in het arbeidsrecht? Neem gerust contact op met Kimberley Collée of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.