Bron: SalarisMagazine november 2016.

Werknemers hebben op basis van de Wet flexibel werken het recht hun werkgever te verzoeken een wijziging door te voeren in hun arbeidsplaats, de werktijden of de arbeidsduur. Bijvoorbeeld omdat zij minder of juist meer uren willen werken of liever deels vanuit een andere locatie zouden willen werken. Ook kan verzocht worden om aanpassing van de werktijden. Zo kan een werknemer aangeven eerder te willen beginnen met werken waardoor hij ook eerder klaar is. De reden voor een dergelijk verzoek doet er niet toe.