Een dienstverband van een werknemer, die een WIA uitkering (IVA) heeft toegekend gekregen, is door de werkgever slapend voortgezet. De werknemer is niet blij met deze situatie en heeft de werkgever meerdere malen verzocht de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding te beëindigen. De werkgever heeft hierop afwijzend gereageerd. Volgens de werknemer schendt de werkgever hiermee de norm van goed werkgeverschap en is daardoor schadeplichtig.

De Hoge Raad gaat zich over de zaak buigen

De kantonrechter in Roermond heeft deze zaak nu voorgelegd aan de Hoge Raad. Zij moet zich buigen over de vraag of de werkgever gehouden is akkoord te gaan met een redelijk voorstel tot wijziging van arbeidsvoorwaarden van de werknemer dat in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd.

Wanneer die vraag bevestigend wordt beantwoord, is de volgende vraag of het bedoelde redelijke voorstel van de werknemer ook een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan behelzen?

In principe beslist de Hoge Raad binnen zes maanden op een zogenaamde prejudiciële vraag. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer weten over slapende dienstverbanden?

Neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten of lees de eerder schreven artikelen die we schreven over de problematiek rondom slapende dienstverbanden.