Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de NOW regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Een regeling die uitvoeringstechnisch complex is door bevoorschotting vooraf en verrekening achteraf. Het hoofddoel van de NOW is het behoud van werkgelegenheid. De verwachte uitgaven zijn op dit moment € 10 miljard. Hoewel nog onduidelijk is wanneer de uitgewerkte NOW regeling wordt gepubliceerd, heeft Minister Koolmees op 24 maart 2020 alvast een aantal Kamervragen over de NOW beantwoord.

NOW ook voor oproepkrachten, uitzendkrachten, payrollkrachten en platformwerkers

De NOW regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, als het loon maar wordt doorbetaald. Wordt het loon niet doorbetaald, dan wordt de werkgever niet gecompenseerd via de NOW.

Hetzelfde geldt voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Hierbij maakt het niet uit of de uitzendkrachten wel of geen uitzendbeding hebben. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor werknemers die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau volgens Minister Koolmees de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Ook voor payrollkrachten geldt de NOW regeling. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.

Tot slot kunnen ook werkgevers van platformwerkers een beroep doen op de NOW regeling, mits de platformwerkers bij de werkgever in dienst zijn en er wordt voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW regeling.

Snelheid waarmee bedrijven geld krijgen is één van de belangrijkste elementen

De snelheid waarmee bedrijven geld krijgen is één van de belangrijkste elementen die meegenomen worden bij de vormgeving van de nieuwe regeling. Het UWV zal daarom op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt definitief afgerekend.

Niet aangetoond hoeft te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan het omzetverlies

Om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Wilt u meer weten over het Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW?

Of heeft u andere vragen over het coronavirus in relatie tot uw onderneming en uw personeel? Neem dan gerust contact op met mij of één van de andere arbeidsrechtspecialisten van RWV. Of leg uw vraag voor aan onze Coronavirus Helpdesk. We zijn u graag van dienst.